Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ

Ο νεος Ευρωπαϊκος Κανονισμος για την Προστασια Προσωπικων Δεδομενων

Ο νεος Ευρωπαϊκος Κανονισμος για την Προστασια Προσωπικων Δεδομενων

O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός θα έχει ισχύ από τις 24 Μάιου 2018 σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των ΔεδομένωνΓΚΠΔ” που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2016 (Κανονισμός 2016/679 της Ε.Ε.), για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Δεδομένου ότι πρόκειται για κανονισμό της Ε.Ε., θα έχει άμεση ισχύ και είναι θα δεσμευτικός από και σε όλα τα Κράτη Μέλη. Ο παρών Κανονισμός θα υποχρεώσει όλες τις Επιχειρήσεις / Οργανισμούς που χειρίζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων Πολιτών να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του και να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Ο Κανονισμός προβλέπει αυστηρά πρόστιμα / κυρώσεις, ύψους έως 20 εκατ. Ευρώ ή 4% του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών των Επιχειρήσεων / Οργανισμών.

Ο νέος Κανονισμός αποτελεί πρόκληση για τiς Επιχειρήσεις / Οργανισμούς που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργήσουν ή να επανεξετάσουν τα τρέχοντα Προγράμματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να εντοπίσουν τα κενά ώστε να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον ΓΚΠΔ όπου υπάρχουν ασυμφωνίες.

Οι Επιχειρήσεις / Οργανισμοί πρέπει να ενεργήσουν έγκαιρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, εφόσον η προθεσμία είναι μέχρι το Μάιο 2018. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τις κατάλληλες συμφωνίες, διαδικασίες και πολιτικές, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους κατανοεί τις υποχρεώσεις που υπάρχουν σύμφωνα με τον Κανονισμό.      

Η ομάδα της Consulting Zone είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ προσφέροντας ένα προσαρμοσμένο σχέδιο για τις ανάγκες της Επιχείρησης σας. Συνεργαζόμαστε επίσης με εμπειρογνώμονες πληροφορικής, όπου απαιτείται, ώστε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

Μπορούμε επίσης να σας προσφέρουμε, ξεχωριστά τις ακόλουθες υπηρεσίες όπως:

  •  Παροχή συμβουλών σε σχέση με τον ΓΚΠΔ
  • Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση υπαλλήλων μέσω Σεμιναρίων
  • Υποστήριξη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ως εξωτερική Υπηρεσία, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αναθέσετε σε τρίτους τη θέση αυτή
  • Ανάλυση GAP (τεχνική που οι Επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να καθορίσουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξελίξουν την τρέχουσα κατάσταση στην επιθυμητή μελλοντική τους κατάσταση)
  • Απογραφή δεδομένων και χαρτογράφηση
  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων (ΑΕΠΔ)
  • Αντιπροσωπεία Πελάτη στην Εποπτική Αρχή

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στο τηλέφωνο 357 22109596 στο email info@consultingzones.com