ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

download.jpg

H Εταιρική Κουλτούρα, είναι ο καθρέπτης μιας Επιχείρησης διότι μέσω αυτής, προσδιορίζονται οι αποφάσεις της Διεύθυνσης και οι συμπεριφορές των εργαζομένων στην καθημερινότητα της εργασίας τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και τις προσδοκίες της, σε σχέση με τους πελάτες, τους μετόχους, τους ανταγωνιστές, τα προϊόντα, την ποιότητα, τις καινοτομίες, την οργάνωση, το μάνατζμεντ, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την επιχείρηση, το περιβάλλον και τις σχέσεις της με αυτό.

Η Εταιρική Κουλτούρα διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στη μετάβαση ενός οργανισμού από τη μέση απόδοση στην εξαιρετική απόδοση

Πώς μπορεί η Consulting Zone να βοηθήσει την Επιχείρηση σας...

Προσαρμοσμένη υποστήριξη

Η Consulting Zone, σχεδιάζει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες της πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες και την ωφέλεια της Επιχείρησης σας και προσφέρει Συμβουλές  εναρμονισμένες με τη νομοθεσία και καθοδήγηση στη Διεύθυνση καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια για την κατάρτιση και ενημέρωση των Στελεχών σας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν παρουσίαση...