ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

IMG-8e61e21a0ddae166611e8c0a9fd81569-V.jpg

Η κα Μαρία Βασιλείου είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. in Statistics και πτυχίο Νομικής (LLB). Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικού Δικαίου. Είναι εγγεκριμένο μέλος και απόφοιτη του Chartered Institute of Personnel Management (CIPD). Με τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την Αφερεγγυότητα, αδειοτοδήθηκε ως Σύμβουλος Αφερεγγυότητας (Licenced Insolvency Practitioner).

Η κα. Βασιλείου έχει μια πολυεθνική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί στην Κύπρο, Ελλάδα και Λονδίνο (Η.Β.) κατέχοντας διάφορες υπεύθυνες θέσεις.

Ξεκίνησε την καριέρα της στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και σε θέματα Εργασιακών Σχέσεων και Εργατικού Δικαίου και συνέχισε την καρίερα της στον Τραπεζικό Τομέα όπου εργάστηκε στη Λαική Τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως HR and Employee Relation Manager και έπειτα στην Κύπρο, όπου κατείχε διάφορες θέσεις, όπως Credit Officer για μεγάλες επιχειρήσεις, επικεφαλής του τμήματος Θεματοφυλακής και Καταπιστεύματος (Custody and Trust), Νομικός Σύμβουλος στην Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας και στην Υπηρεσία Αναδιάρθρωσης Χρεών.

Έπειτα από 14 χρόνια στον Τραπεζικό Τομέα και  με το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας, πήρε την απόφαση να ιδιωτεύσει.

Το 2015 διορίστηκε ως συνεργάτης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως η Εσωτερική Νομικός Σύμβουλος του Ειδικού Διαχειριστή της πρώην Λαϊκή Τράπεζας υπό εξυγίανση, της μεγαλύτερης διαχείριση (εκκαθάρισης) που έγινε στην Κύπρο.

Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δανειστικών Επιτροπών του Κράτους (Δημόσια Δάνεια).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει παρουσιάσει και οργανώσει ποικίλα σεμινάρια σε θέματα σε σχέση με την εξειδίκευση της, όπως Τραπεζικά και Εργασιακά θέματα.

Επιπλέον, η κα Βασιλείου έχει δημοσιεύσει άρθρα  σε εφημερίδες και είναι τακτικός ομιλητής σε διάφορους σταθμούς τηλεόρασης όπου καλείται να μιλήσει σχετικά με Νομικά και Τραπεζικά θέματα.